Ceník služeb

Ceník platný od 1.1.2004, ceny uvedeny bez DPH 22%!

Pro stálé zákazníky slevy od 5%!

Částečně je pro Vás kompenzováno navýšení DPH...

    Ceny za služby, uvedené v tabulce, jsou stanoveny na základě zákona o cenách č. 526/90 Sb. Ceny jsou smluvní, při pravidelně se opakujících službách je výhodné uzavřít smlouvu (např. Smlouvu o vzájemné spoluráci, Dohodu o provedení práce apod.), kde bude uplatněna zákaznická sleva (po vzájemné dohodě).

    V případě instalací či reinstalací počítačových programů nese zákazník plnou odpovědnost za legální pořízení počítačových programů. Má-li zákazník podezření, že se stal obětí podvodu a byl mu prodán nelegální software, má možnost požádat o prověření legálnosti.

 

Typ poskytované služby

Cena za hodinu

Instalace, reinstalace, optimalizace a konfigurace software

300,-

Zpracování dat

300,-

Zálohování, archivace, přenos dat mezi PC

250,-

Zavádění výpočetní techniky

310,- až 500,- *

Poradenství

150,- až 500,- *

Tvorba WWW prezentací (internet/intranet/CD ROM...):
- Orientační ceny na stránku - 

- s dodaným textem v elektronické podobě - formát A4
- s přepisem textu - formát A4
- tvorba www dodanými HTML soubory

Při tvorbě prezentačního CD ROM zajistíme i jeho vydání v lib. nákladu (např. pro výroční zprávy, katalogy apod.)

 

80,-
170,-
45,-

dle počtu kusů

Tvorba publikací v elektronické či tištěné podobě (příručky k poč. programům, popisy, metodika práce, směrnice, oběžníky apod.)

90,- až 500,- *
bez případných nákladů na tisk publikace ve větším počtu výtisků ( >1 )

Školení příp. doučování

200,-/osoba **

* výše částky bude po provedení práce odvozena s ohledem na složitost, rozsah přípravy, stupeň odbornosti, nutnost zajištění kooperace (vztah třetího subjektu), materiálové výdaje a eventuální právní posouzení. Důležitým argumentem při stanovení ceny je také služba charakteru HOT LINE apod.

** při školení od dvou osob budou poskytnuty slevy (dle vzájemné domluvy)