Ekologická likvidace veškerých elektrospotřebičů

    Elektrospotřebiče se starším datem výroby jsou hodně poruchové a v posledních letech vlivem technologického vývoje se jejich  oprava nevyplatí. Neustále nové, technicky vyspělejší, na provoz ekonomičtější a v neposlední řadě také ergonomičtější výrobky nahrazují také mnohdy relativně nedávno zakoupené a funkčí elektrospotřebiče. Co však s těmi již vařazenými?

    Zbavit se vyžazených elektrospotřebičů tím nejjednodušším způsobem, tj. vyhodit je do kontejneru a zahrnout na skládce, je v rozporu se zákonem a také velká škoda. Je v nich využitelné železo, měď, hliník a spousta dalších drobných náhradních dílů.

    Spotřebiče vyřazené z užívání jsou klasifikovány jako "zvláštní" odpad "Z", protože jsou v nich použity materiály, které mohou ohrozit životní prostředí, a nebo mohou být využity jako suroviny.

    Nabízím Vám  převzetí Vaší povinnosti za využití a nezávadné zneškodnění tohoto odpadu ekologicky a kvalifikovaně. Za tytéž peníze, co by stálo zneškodnění odpadů na skládce, zajistím jejich demontáž a ekologickou likvidaci. Z použitelných součástek se stanou náhradní díly. Kromě ekologické likvidace také podpoříte, dnes velmi těžce umístitelné na trhu práce, zdravotně postižené spoluobčany, kteří vyřazené elektrospotřebiče likvidují.

    Co všechno lze ekologicky zlikvidovat:

  • veškerou výpočetní a kancelářskou techniku,
  • audio a video techniku,
  • pračky, vysavače, vařiče, trouby, kuchyňské roboty apod.,
  • slaboproudá zařízení,
  • silnoproudá zařízení včetně rozvaděčů.

    V řadě obcích hradí náklady spojené s likvidací za občany místní obecní úřady. A jaká je cena? Cena je stanovena za váhu, tedy 1 kg stojí v rozpětí 7 - 10 Kč s DPH 5%. Zamyslete se proto nad Vašim odpadem a možnostmi jeho likvidace. Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí a zdravotně postiženým spoluobčanům!

Na faktuře za likvidaci dodaného zboží bude také uvedeno, že byla provedena ekologická likvidace. V případě většího množství zařízení pak zákazník dodá seznam zařízení včetně výrobních čísel a tento bude potvrzen.

Další informace...