Optimalizováno pro MS IE 5.x, rozlišení 800x600.

Domovská stránka programu ŠKOLÁK

(Ne)jen pro stávající uživatele je připravena stránka Aktualit (nově demoverze, od 12/2000 nové ceny programu)!

Počítačový program ŠKOLÁK je zaměřen na sběr dat o všech středních a vyšších školách včetně jejich studijních a učebních oborů pro celou Českou republiku. Data sbírají jednotlivé (okresní) úřady práce pro potřebu svého informačního a poradenského střediska (IPS) již od roku 1993. Od téhož roku vznikají nejrůznější  informační brožury, obsahující přehledy středních a později i vyšších škol v rámci okresů, regionů, speciálně zaměřené apod. - tyto brožury vycházejí právě z programu ŠKOLÁK. Na přelomu října a listopadu každého roku se brožury distribuují na všechny základní, střední a vyšší školy v ČR. Protože Ministersto práce a sociálních věcí České republiky, které převzalo v roce 1994 záštitu nad programem, má zájem zveřejňovat veškeré údaje ve všech možných formách, vznikly v roce 1999 samostatné modifikace programu, mající zásadní význam pro potřeby poradců, žáků a rodičů:

modifikace STANDARD - určena pro širokou veřejnost (zejména pak pro výchovné poradce na školách, pedagogicko-psychologické poradny apod.). Umožňuje data prohlížet, hledat (podle libovolných logických podmínek uživatele) a tisknout. Podrobné informace: o modifikaci STANDARD, ceník programu, on-line objednávka, Průvodce programem.

modifikace PROFESIONÁL - určena pro úřady práce ČR, oproti modifikaci STANDARD umožňuje data zadávat a editovat a některé další funkce pro potřebu úřadů práce. Podrobné Informace získáte v části věnované modifikaci PROFESIONÁL.

Databáze programu jsou volně šířitelné a nikdo z uživatelů, vyjma úřadů práce a autora programu, nesmí do dat jakýmkoli způsobem zasahovat a data šířit. Data jsou sehrávány dvakrát ročně, vždy koncem října a v polovině ledna každého roku. Celý systém však umožňuje provést jak mimořádné sehrání tak i samostatnou aktualizaci za samostatný okres a to i během jediného dne (prakticky i v minutách) s využítím internetu. Aktuální databáze jsou ke stažení zde.