Aktualizace této strany: 26. října 2000

Přehled otázek:

 1. Jakou modifikaci programu Standard máme zvolit?
 2. Bude ŠKOLÁK fungovat v roce 2000?
 3. Proč je ŠKOLÁK stále pod DOS a ne pro Windows?
 4. Bude podporován Internet?
 5. CHYBA: Nelze nalézt požadovanou verzi FoxPro, co s tím?
 6. CHYBA: Program hlásí chybu v programu č. 6, co s tím?
 7. Rady pro tisk ve 32bitových Windows (95/98/NT).
 8. CHYBA: Program hlásí chybu v programu č. 202, co s tím?
 9. V sestavě Klient se netisknou počty přijatých a přihlášených v oboru.
 10. CHYBA: Program hlásí chybu č. 12 ihned po spuštění, co s tím?
 11. Obecně - Jak tisknout v síti Windows z DOSu?
 12. Tisk ze ŠKOLÁKa na laser tiskárny HP.
 13. CHYBA: Program hlásí chybu v programu č. 9, co s tím?

Jakou modifikaci programu Standard mám zvolit?
 • Standard Mini - vlastníte-li v rámci subjektu jeden počítač
 • Standard Maxi - vlastníte-li v rámci subjektu jednu počítačovou síť a žádný samostatný počítač
 • Standard Midi - vlastníte-li více samostatných počítačů nebo více počítačových sítí.

Máte-li jinou variantu počítačů a sítí, musíte si spočítat, která varianta je pro Vás výhodnější, jako příklad uvádím tyto  vzorce:

Cena programu Mini  * počet samostatných PC = cena celkem - hodnota dárku (popř. slevy)

Cena programu Maxi nebo Midi - hodnota dárků (popř. slevy) / Počet provozovaných PC = cena jedné instalace

Z hlediska ceny je samozřejmě nejlevnější vzhledem k ceně jedné instalace modifikace Standard Midi.

Přehled otázek

Bude ŠKOLÁK fungovat v roce 2000?

ŠKOLÁK sám o sobě bude funkční i v roce 2000. Datum je používán jen minimálně a slouží pouze k orientaci, nikoliv k počítání s datumem.

Přehled otázek

Proč je ŠKOLÁK stále pod DOS a ne pod Windows?

 • Protože ještě nefunguje Poradenský modul OKpráce (nový, komplexní  informační systém pro úřady práce).
 • Protože Poradenský modul není možné přemístit na výstavy a podobné akce, jako ŠKOLÁKa.
 • Protože na spoustě IPSkách úřadů práce byl v době tvorby programu stále ještě DOS, popř. jeho nástavba Windows 3.x.
 • Protože autor programu ignoruje Windows 3.x.
 • Protože je k dispozici komerční verze a ještě spousta škol nevlastní počítače s 32bitovými Windows 95/98/NT.

Nová verze je prozatím pouze pro stařičký operační systém DOS, běží však ve všech Windows.

Do budoucna není vyloučen vývoj pro 32bitová Windows, vše bude záležet na různých okolnostech. Stará, 16bitová Windows 3.x, nebudou podporována nikdy.

Přehled otázek

Bude podporován Internet?7

Ano, stránky o ŠKOLÁKovi právě čtete. Budou zde zveřejňovány databáze, uživatelská a technická podpora, podpora všech modifikací programu apod. Svými příspěvky se můžete podílet na obsahu i Vy...

Přehled otázek

CHYBA: Nelze nalézt požadovanou verzi FoxPro, co s tím?

Programy (exe soubory) spouštějte s parametrem +X (velké a malé písmenka nerozhodují), např.:

SKO2LOC.EXE +X                           SKO2LAN.EXE +X

Ve většině případů se program spustí. Pokud ne, vyžádejte si mailem 16 bitový runtime FoxPro - úřady práce prostřednictvím svého regionálního servisního střediska, komerční verze již obsahuje vše potřebné na instalačním CD.

Přehled otázek

CHYBA: Program hlásí chybu v programu č. 6,  co s tím?

Nemáte nastavenou hodnotu FILES v souboru CONFIG.SYS, popř. CONFIG.NT, přidejte do souboru tento řádek: FILES=120. Jedná se o nastavení potřebného počtu souborů v prostředí MS DOS (popř. v jeho emulaci). Hodnota 120 je z mé praxe univerzální a stačí většině DOSovým programů. Počítač nezapomeňte restartovat, jinak se nastavení neprojeví a chyba se bude opakovat!

POZOR! U Windows NT musíte tento parametr nastavit v souboru CONFIG.NT, který najdete (standardně) v adresáři WinNT/System32. Pokud máte Windows NT v jiném adresáři, pak bude umístěn v něm. Windows NT pro spuštění DOSových programů ignorují soubor CONFIG.SYS!!!

Přehled otázek

Rady pro tisk ve 32bitových Windows (95/98/NT).

PROBLÉM S TISKEM SE TÝKÁ VŠECH DOSOVSKÝCH PROGRAMŮ!

Problém tisku je dán prostředním DOSu, ne programem ŠKOLÁK. Potřebujete nastavit tiskárnu ze tří důvodů - tyto jsou závislé na sestavách, které budete používat. Pro funkčnost všech sestav ŠKOLÁKa jsou to tyto:

 1. tisk v českém prostředí, tj. kódová stránka 852 (CP 852) - Latin II, která je v DOSovém režimu, Windows použivají jinou kódovou stránku - 1250,
 2. tisk na stojatou nebo ležatou stranu A4,
 3. tisk v režimu zhuštěného písma, tedy CONDENS.

Problém s tiskem je dán několika aspekty:

 • použivaná tiskárna - musí podporovat CP 852, Condens a stojatý a ležatý tisk na A4 (Port/Land) - většina tiskáren toto splňuje.
 • použité ovladače pro Windows k dané tiskárně - zda podporují tisk v režimu DOSu - vetšina tiskáren umí oba režimy a můžete je nastavovat, naproti tomu jsou i tiskárny, které jsou vybaveny jen ovladačem pro Windows a DOS buď nepodoporují vůbec, nebo si musíte stáhnout nový ovladač k tiskárně.
 • konflikt mezi ovladači pro DOS a Windows jedné tiskárny. Nastavíte-li tiskárnu v režimu DOS, vše probíhá správně, ale po návratu do Windows se vše zase pokazí. Toto je způsobeno ovladačem, který si tiskárnu před každým tiskem nastavuje prostřednictvím svého ovladače pod Windows a tím DOSové nastavená zruší.

Řešení je závislé na spoustě aspektů, nicméně zde je několik návrhů, ŠKOLÁK standardně tiskne na port LPT (PRN) a nijakým způsobem tiskárnu nenstavuje! Vše je tedy možné nastavit Vámi, aníž by cokoli program měnil. Jediné co sestavy obsahují, je ESC sekvence pro  odstránkování - pro všechny tiskárny stejné. Stručný souhrn řešení:

 1. Ovládání tiskárny pomocí dodaných ovladačů, podporuje-li tiskárna oba režimy, tj. nastudovat příručku k tiskárně,
 2. Ovládání tiskárny pomocí aktuálních ovladačů tiskárny (získáte od výrobce, dodavatele vaší tiskárny, z internetu), pak viz bod 1.,
 3. Ovládání tiskárny pomocí ESC sekvencí - viz příručka k tiskárně, případně pomoc ze strany výrobce, dodavatele, popř. internetu. V tomto případě se musí vytvořit dávkové soubory, které do tiskárny pošlou potřebné nastavení.
 4. Tisk přes programy - textové editory/procesory v prostředí Windows - tisk provádět na obrazovku nebo do souborů (standardně textové soubory s příponou SKO), vytvořit jejich asociaci ve Windows a tyto soubory pak otevřít a tisknout přes Windows programy.
 5. Tisk přes Tiskový manažer MRP. Demo verzi najdete na instalačním CD ŠKOLÁKa. Tento program je od třetího výrobce a umožňuje nastavit všechny potřebné parametry - vychází z textových souborů, které vytvoří DOSový program a tyto převádí podle Vašeho nastavení, po tisku jej smaže. V případě zájmu Vám bude program dodán.

Přehled otázek

CHYBA: Program hlásí chybu v programu č. 202, co s tím?

Chyba se objevuje při špatně zadané cestě (adresáři) pro importy/exporty dat, ukládání sestav apod. Zadejte správně cestu (adresář), kam se mají data ukládat! Cesta se nastavuje standardně při instalaci programu na vzorový adresář. Při ručním kopírování se toto musí opravit, cesta se uloží do souboru .CFG a již není nutné toto hlídat - pokud je cesta správná.

Přehled otázek

V sestavě Klient se netisknou počty přijatých a přihlášených v oboru.

Ano i ne. Pro tisk výše uvedených počtů musíte použít podrobnější sestavu - formát ležaté A4. Formát stojaté A4 tyto informace neobsahuje z důvodu nedostatku místa.

Od verze 2.50 se samostatně počty chlapců a dívek již nesledují kvůli sladění s normami Evropské unie (diskriminace žáků).

Přehled otázek

CHYBA: Program hlásí chybu č. 12 ihned po spuštění, co s tím?

Pokud se chyba objevuje při pouze při spuštění programu, jedná se o pravděpodobně o poškození databáze(í). Doporučuji použít databáze ze zálohy popř. opět stáhnout (jen kompletní balík včetně číselníků a kontaktů na úřady práce) - před nahráním nových databází však v podadresáři DATA  vymažte všechny soubory.

V jiném případě kontaktujte autora programu - připravte si podrobný popis, jak k chybě došlo.

Přehled otázek

Obecně - Jak tisknout v síti Windows z DOSu?

ŠKOLÁK tiskne standardně na LPT1 (viz výše) což je funkční pouze na počítači s fyzickým připojením tiskárny. Pokud chcete tisknout v rámci malé sítě typu peer-to-peer, pak u počítačů, využívající sdílenou tiskárnu, není tiskárna zapojena fyzicky na LPT1 - tisk je tedy problematický. V nastavení tiskárny, kterou chcete sdílet, nakonfigurujte zachytávání portů pod DOSem:
 1. Na počítačích, odkud chcete tisknout klepněte u sdílené tiskárny pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.
 2. Na záložce Podrobnosti zvolte Zachytávat port tiskárny.
 3. V položce Název zařízení zvolte port LPT1.
 4. V položce Cesta vyberte cestu k tiskárně.
 5. Pro trvalý efekt zaškrtněte položku Znovu připojit při přihlašování.

Přehled otázek

Tisk ze ŠKOLÁKa na laser tiskárny HP

1. HP LJ 5P přes T602 (dst soubor)

Na Úřadu práce v Hradci Králové (hess@uphk.cz) přišli na zajímavé řešení tisku na laserovou tiskárnu HP 5P (je možné, že toto bude fungovat i na dalších tiskárnách, DST soubory lze získat i od firmy Software602), cituji:

Než jsme spustili tisk ze ŠKOLÁKa na laserovce (HP5P), zkusili jsme to pomocí T602. T602 provedl download, který v tiskárně zůstal, takže výstup ŠKOLÁKa dopadl také správně. Použitý DST soubor přikládáme.

Pokud se Vám po kliknutí na odkaz "přikládáme" zobrazí obsah souboru (text), klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit cíl jako.

 

2. HP LJ 5P, HP LJ 1100, HP LJ 5000

Na Úřadu práce v Bruntále (krausr@up-bruntal.cz) řeší tisk přímým zasíláním řídících sekvencí do tiskárny: Doprovodný text, cituji:

Vždycky se zadá příkaz copy xxxx PRN, kde xxxx je název souboru s kódem. Pro nezkušené uživatele je nejlepší to strčit do baťáku, kterým se spouští ŠKOLÁK, nebo vytvořit baťáky s příslušnými názvy.Kódy jsou ze stránky http://www.prohelp-services.cz/hp_pc15.htm

Dodatek autora: Uživatel může spouštět BAT soubory přímo z programu, přes volbu  Systém/DOS řádka. Pokud se Vám po kliknutí na odkaz "přikládáme" zobrazí obsah souboru (text), klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit cíl jako.

1. HP LJ 5P

2. HP LJ 1100

3. HP LJ 5000

 • Soubor HPLJ5000.pcl - condens + landscape (na ležatou A4)

Přehled otázek

CHYBA: Program hlásí chybu v programu č. 9, co s tím?     !!! Pouze modifikace PROFESIONÁL v2.55!!!

Vymažte v podadresáři DATA programu ŠKOLÁK všechny CDX soubory a vytvořte je znovu (u modifikace Profesionál LAN přes indexy.exe, u modifikace Profesionál Local  se vytvoří sami po spuštění programu).

Přehled otázek